2021. 26. Edina

Közélet

Tilos a Déri – kertben dohányozni

www.bajaionkormanyzat.hu | 2021. Feburár 23. 17:27:29 | Utolsó frissítés: 3 napja

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Többek között a Déri- kertben is tilos dohányozni


Lakossági tájékoztató a közterületen történő dohányzás rendjéről

Tisztelt Bajaiak!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a dohányzás számára kijelölt helyek kivételével tilos dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni

 1. közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
 2. közösségi közlekedési eszközön,
 3. munkahelyen,
 4. közterületnek minősülő
  1. a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,
  2. a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozóhelyen, illetve helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozóhelyet kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos,
 5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított 10 méteren belül.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt lakosságot, hogy a törvényi tilalmakon túl helyi rendeletünk további nemdohányzó közterületek kijelöléséről rendelkezett. Baja Város Képviselő-testületének a nemdohányzó közterületek kijelöléséről szóló 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § alapján tilos a dohányzás Baja Város közigazgatási területén:

 1. a köztemetők teljes területén és azok bejáratától számított 5 méteres körzeten belül,
 2. vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejáratától számított 5 méteres körzeten belül,
 3. a Déri-kert teljes területén és a bejárataitól számított 5 méteres távolságon belül,
 4. az Aradi Vértanúk Emlékhelye teljes területén,
 5. a dohányzásra kijelölt területek kivételével a fürdőhellyé történő kijelölés időtartama alatt – általában június 1-től augusztus 31-ig – a Kamarás-Duna (Sugovica) kijelölt fürdőhelyein,
 6. a Ferenciek terén,
 7. a Jávor Ferenc parkban,
 8. a Tóth Kálmán utca és a Petőfi Sándor utca sarkán található parkoló területén.

A törvényi és az önkormányzati rendeletben foglalt tilalmak betartását az egészségügyi államigazgatási szerv (a népegészségügyi szolgálat) ellenőrzi, és azok megsértése esetén – a jogsértő természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli szervezettel szemben – egészségvédelmi bírságot szab ki.
Az egészségügyi államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától a 4. § (9) bekezdésében meghatározott személlyel szemben, ha a rendelkezésre jogosult a dohányzásra vagy az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatára vonatkozó korlátozást megsértővel szemben a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett.

A közterületet érintő dohányzási korlátozások betartását a közterület-felügyelet is ellenőrizheti, és a dohányzási korlátozás tetten ért megszegőjét 30 000 Ft-ig terjedő helyszínen kiszabott bírsággal sújthatja.

Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét, a felelős viselkedést – ide értve nemcsak a dohányzási, hanem a közterületi szemetelésre vonatkozó tilalmak – és a fenti jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartását.

Baja, 2021. február 23.

Tisztelettel:


Nyirati Klára
polgármester

hozzászólok