2024. 20. Rafael

Panaszkezelési nyilatkozat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy az Happy Fon Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:

Happy Fon Kft. székhelye: 1015 Budapest Ostrom utca 27. 1/1
A panaszügyintézés helye: 6500 Baja Jelky tér 8.
A panaszkezelés módja: a panasz jellegétől és formájától függően szóban vagy írásban.

Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.

Cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4

Levelezés: 6001 Kecskemét, Pf.228
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Hivatali kapu: eugyintezes@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu