2019. április 21. Konrád

Közélet

Téli rezsicsökkentés

www.bajaionkormanyzat.hu | 2018. augusztus 21. 12:19:17 | Utolsó frissítés: 1 éve

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

A téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatásának igényfelmérése.

 

                                                    
H I R D E T M É N Y
a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült
háztartások támogatásról

 


Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában (továbbiakban: Korm. határozat) döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Korm. határozat szerint a téli rezsicsökkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri, természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A természetbeni támogatás igénybevételéhez igénybejelentő nyilatkozat kitöltése szükséges, melyben az igénybejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik – többek között – arról, hogy még nem részesült a téli rezsicsökkentésben.
A támogatásra való jogosultságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi.


A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját – tűzifa, PB palackos gáz, PB tartályos gáz, szén, fűtőolaj vagy pellet/brikett –, amely később nem módosítható.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentéssel érintett háztartás címének és az igénylő személy bejelentett lakóhelyének, vagy bejelentett tartózkodási helyének azonosnak kell lennie.

A Korm. határozat értelmében háztartás alatt - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján - az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

A természetbeni támogatás kizárólag a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő lap letölthető e hirdetmény mellékleteként, továbbá ügyfélfogadási időben papír alapon kérhető, illetve benyújtható a Bajai Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának ügyfélszolgálatán (6500 Baja, Szentháromság tér 1.)

Az ügyfélfogadás rendje:

 

  de. du.
Hétfő 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Kedd NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Csütörtök NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek 08.00 - 12.00 NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány, valamint adatkezelési tájékoztató a www.bajaionkormanyzat.hu honlapon (Városháza/A hivatal szervezeti egységei/Szociális Iroda/ elérési útvonalon) is megtalálható.

A Bajai Polgármesteri Hivatal az igénybejelentéseket összesíti és 2018. október 17. napjáig továbbítja a Belügyminisztériumnak.

Az igényfelmérés eredményéről a belügyminiszter tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot tesz a forrásbiztosítás módjára.
 

Baja, 2018. augusztus 17.

 dr. Papp Zoltán
jegyző

 

 

 Hozzászólok!

Facebook Google +
0
komment