2022. 18. Ilona

Közélet

Tájékoztató a gépjármű – adóztatás változásáról

www.bajaionkormanyzat.hu | 2021. Január 12. 08:38:41 | Utolsó frissítés: 2 éve

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Tájékoztatom a Tisztelt gépjárműadó-alanyokat, hogy a 2021. évre vonatkozó gépjárműadót a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által később közölt módon és számlára kell megfizetni.Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. § módosította a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt (a továbbiakban: Gjt.). A Gjt. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lépett: „9. § (1) A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.”A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat a Gjt. 2020. december 31-én hatályos 9. §-a alapján illetékes, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2020. december 31-én hatályos 141. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező önkormányzati adóhatóság látja el. A 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság a Gjt. 2020. december 31-én hatályos 9. § (4) bekezdése alapján eljárhat. Így a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó-tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság 11732033-15336244-0897000 számú számlájára kell megfizetni, erről február hónapban egyenlegértesítőt küldünk az érintettek részére. Az ezzel kapcsolatos kérdésekben az Adóügyi Iroda munkatársai állnak a Tisztelt Adózók rendelkezésére.Kérem a Tisztelt Adózókat, hogy a 2021. évi gépjárműadót ne az önkormányzat számlájára fizessék, ill. a 2021. évi gépjárműadó ügyekben a NAV ügyfélszolgálatát keressék. Egyben tájékoztatom a gépjármű-tulajdonosokat, hogy a tulajdonjogban vagy üzembentartói jogban bekövetkezett változásokat a Kormányhivatal Kormányablak Osztályán kell bejelenteni.Mivel a Pénzügyminisztérium állásfoglalása szerint, nem kell határozattal megszüntetni az önkormányzat felé fizetendő gépjárműadót, ill. erre technikai lehetőség sincs, a változásról jelen tájékoztató útján értesítem a Tisztelt Adóalanyokat.

Kelt: Baja, 2021. január 7.

Tisztelettel: dr. Papp Zoltán jegyző

hozzászólok