2020. 12. Dalma, Izabella

Közélet

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról és nyílt napokról

www.bajaionkormanyzat.hu | 2019. Március 05. 19:26:57 | Utolsó frissítés: 1 éve

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

 

Értesítjük a város lakosságát, hogy a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontja: 2019. április 24-25., naponta 7.30-17 óra között.

Kérjük a szülőket, hogy az óvodai beiratkozáshoz hozzák magukkal a saját és gyermekük személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt, anyakönyvi kivonatot, valamint igazolást a gyermekorvostól a védőoltások meglétéről, illetve a gyermek esetleges betegségeiről.

 

 

A beiratkozás helye: 

 

Újvárosi Tagóvoda: 6500 Baja, Kodály Zoltán utca 31.

Lőkert sori Tagóvoda: 6500 Baja, Lőkert sor 78.

Damjanich utcai Tagóvoda: 6500 Baja, Damjanich utca 40.

Kinizsi utcai Tagóvoda: 6500 Baja, Kinizsi utca 1/b.

Bernhart utcai Tagóvoda: 6500 Baja, Bernhart Sándor utca 94.

Templom utcai Tagóvoda: 6500 Baja, Templom utca 15.

Petőfi utcai Tagóvoda: 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 4.

Kiscsávolyi Tagóvoda: 6500 Baja, Szegedi út 14.

 

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesítetni tudja. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a szülő az óvodaköteles gyermekének óvodai beíratását elmulasztja, szabálysértést követ el.

Óvodai felvételi körzet: Baja város közigazgatási területe

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére jogosult óvodák elérhetősége:

 

Újvárosi Tagóvoda: 6500 Baja, Kodály Zoltán utca 31.

Lőkert sori Tagóvoda: 6500 Baja, Lőkert sor 78.

Damjanich utcai Tagóvoda: 6500 Baja, Damjanich utca 40.

Kinizsi utcai Tagóvoda: 6500 Baja, Kinizsi utca 1/b.

Bernhart utcai Tagóvoda: 6500 Baja, Bernhart Sándor utca 94.

Templom utcai Tagóvoda: 6500 Baja, Templom utca 15.

Petőfi utcai Tagóvoda: 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 4.

Kiscsávolyi Tagóvoda: 6500 Baja, Szegedi út 14.

 

A nemzetiségi nevelést folytató óvodák elérhetősége:

 

Német nemzetiségi nevelést folytató óvoda: 6500 Baja, Damjanich utca 40.

Horvát nemzetiségi nevelést folytató óvoda: 6500 Baja, Kinizsi utca 1/b. és 6500 Baja, Templom utca 15.

A gyermek felvételéről a beiratkozást követő 21 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők Baja Város Jegyzőjéhez címzett, de az érintett intézmény vezetőjének átadott – érdeksérelemre hivatkozó – kérelmet nyújthatnak be.

 

Fentieken túl, tájékoztatom továbbá a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai nyílt napok időpontjai az alábbiak:

 

Újvárosi Tagóvoda: április 3-4

Lőkert sori Tagóvoda: április 2-3.

Kinizsi utcai Tagóvoda: április 10-11.

Damjanich utcai Tagóvoda: április 4-5.

Bernhart utcai Tagóvoda: április 11-12.

Templom utcai Tagóvoda: április 9-10.

Petőfi utcai Tagóvoda: április 8-9.

Kiscsávolyi Tagóvoda: április 1-2.

 

Az óvodák délelőtt fogadják az érdeklődőket (8-11 óra között).

 

Baja, 2019. február 27. Fercsák Róbert polgármester

 

 

 

                

 


hozzászólok