2021. 26. Edina

Közélet

Lehet kérdezni

www.bajaionkormanyzat.hu | 2021. Feburár 16. 06:06:28 | Utolsó frissítés: 1 hete

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Baja Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez kapcsolódóan kérdésfeltétel és javaslattétel lehetőségére

Tisztelt Lakosság!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az önkormányzat költségvetésének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása előtt közmeghallgatást kell tartani.

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, aki azonban a Képviselő-testület hatáskörében közmeghallgatás megtartására nem jogosult, így az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadását megelőzően közmeghallgatás tartására nem kerülhet sor.

Szándékomban áll azonban a 2021. évben is biztosítani a lakosság részére a lehetőséget, hogy az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban felmerülő kérdéseit feltegye, illetve javaslatait megfogalmazza. Kérem ezért, hogy akinek a jelen felhívás mellékletét képező, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban kérdése vagy javaslata van, azt

írásban tegye meg a penzugy@bajavaros.hu e-mail címre történő megküldéssel
legkésőbb 2021. február 28. napjáig!

A feltett kérdésekre illetve beérkezett javaslatokra minden érintett választ fog kapni.

Baja, 2021. február 15.

Tisztelettel:

Nyirati Klára
polgármester

A költségvetés tervezete letölthető innen.

hozzászólok