2021. 20. Fábián, Sebestyén

Közélet

Jubileumokat ünnepeltek

Antal Tibor | 2018. November 20. 18:03:59 | Utolsó frissítés: 2 éve

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

 

 

November 17-én szombaton kerek jubileumokat ünnepelt a Bajai Eötvös József Általános Iskola, régi nevén Gyakorló. Ugyanis az iskola falai 60 éve adnak otthont a tanítójelöltek felkészítésének, valamint 75 esztendővel ezelőtt adták át az iskola “A” épületszárnyát,. Ezen alkalomból szervezett ünnepségre meghívták az iskola jelenlegi, és korábbi oktatóit és tanulóit, valamint kiállítást is szerveztek a régi fotókból, dokumentumokból, és két kiadványt is megjelentettek. Az egyik Dr. Cseh Béla korábbi igazgató munkája a “Göndör” – egy diáktanya megszületésének története, a másik pedig a Jubileumi emlékiratok 2018 című összefoglaló kiadvány.

 

Az ünnepélyre az iskola tornacsarnokában került sor.

 

Radnóti Miklós intézményvezető ünnepi beszéde:

 

Vallom, sosem szabad elfelejtenünk a gyökereinket, s azt, hogy honnan indultunk. Téves az a gondolat, ha úgy véljük, ami a jelenben történik nem függ a múlttól. Mindannyian tudjuk, hogy a tegnap igenis hatással lehet ránk, hiszen a jelen és jövő, a múlt nélkül nem létezhet.

 

Radnóti Miklós

A jeles évfordulók alkalmával szeretettel, őszinte és odaadó tisztelettel köszöntöm az iskola valamennyi dolgozója, pedagógusa, és tanulóifjúsága nevében Önöket az Eötvös József Főiskola tanitójelölt képzési helyének mindenki által Gyakorló iskolának nevezett Bajai Eötvös József Általános Iskola jubileumi, visszaemlékező ünnepségén.
Kérem ne vegyék tiszteletlenségnek – bármennyire is szeretném – de lehetetlen feladat név szerint köszönteni Önöket, hiszen a jelenlévők közül valamennyien szorosan kötődtek, vagy még a mai napig is kötődnek az intézményhez. Köszöntöm Baja város mai és egykori vezetőit, polgármester urakat, önkormányzati képviselőket, a város valamennyi iskolájának igazgatóját, és minden kedves vendéget, aki jelenlétével megtiszteli ünnepségünket. Köszöntöm a régi fenntartó, a Főiskola jelenlegi és egykori vezetőit, főigazgatóit, rektorhelyettesét a Bajai Tankerületi központ, mint fenntartónk igazgatóhelyettesét, az oktatásirányítás jeles képviselőjét.

 

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik ennek az iskolának a történelmét írták, vagyis a gyakorló iskola egykori igazgatóit, nyugdíjas pedagógusait, a szülőket, diákokat és nem utolsó sorban jelenlegi kollégáimat. Emlékezzünk, és ne feledjük el azokat sem, akik már nincsenek közöttünk.
Rendhagyó módon Nekik és Önöknek kérek mindannyiunktól egy tapsot, megköszönve, hogy eljöttek és velünk együtt ünnepelnek. Köszönöm, hogy itt vannak!!!

 

Pillanatképek az iskolatévé archivumából (1985 – 2018)

 

2017 tavaszán, amikor vezetői pályázatomat írtam nem volt lehetőségem bepillantani az intézmény régmúltjába. Azonban tisztában voltam azzal, hogy e tradicionális iskolát jól és méltósággal csak úgy lehet szolgálni, ha megismerjük elődeink munkáját, átérezzük az elhivatottságot és a mindennapok szellemiségét, amelyeket e falak magukban hordoznak.
Bizonyára kevesen tudják, hogy e falak megépülése előtt, még az 1800-as évek végén ezen a helyen selyemgubó begyűjtőhely működött. Ezért is nevezték el az iskola utcáját Bezerédi Pálról aki a selyemhernyó termelés mentora volt. Az 1936-ban megkezdett építkezéssel, majd a vasútállomás felöli szárny 1943-ban, 75 évvel ezelőtt átadott épületével megnyitotta kapuit a tanulóifjúság előtt a mára műemléknek nyilvánított vonatkerti iskola.

 

Kezdetben gazda és gazdasszonyképző, valamint növényvédelmi technikumként működött és szolgálati lakásnak is helyet biztosított.
Majd a háború után az 50-es évek elején 81 tanulóval, ifj. Éber Sándor és Czeglédi Nagy József osztályfőnökök vezetésével elindult egy mára talán elfeledett, de jó hírű szakközépiskola a 3. számú Magasépítőipari Technikum működése.
Bánhelyi Ferenc Igazgató irányításával egészen az 1958/1959-es tanévig a vonatkerti iskolában tanulhattak azok a fiatalok, akik többek között az 1956-os jeges árvíz elleni védekezésben, és az árvízben összeomlott házak újjáépítésében vettek részt. Ezúton is köszönet érte.
Ma pedig 60. tanéve annak, hogy ezek a falak Eötvös József névadónk 150 évvel ezelőtti 1868-as törvényjavaslata alapján a Baján is elindult tanítóképzésnek biztosítanak minőségi gyakorlati helyszínt. De miért is 60 éve?
Nos, 1958. július 7-én született meg a határozat arról, hogy az építőipari technikum épületét a tanítóképző gyakorlóiskolának kapja meg.
1958. szeptember 17-én elkészült az  átadás átvételi jegyzőkönyv, melyben az Építési Minisztérium mint átadó, és a Városi Tanács mint átvevő kiküldöttei megállapodtak az intézmény átvételének időpontjáról és módjáról. Gondoskodtak az alkalmazottakról, hiszen az 1959. évi költségvetési tervezetben ők már a városi munkavállalók névsorában szerepeltek.
Megállapodtak arról is, hogy az iskola földszinti helységeit már 1958. november 1-től átengedik a Városi Tanácsnak, hogy azokban a városi gyakorló általános iskola osztályait helyezhessék el. Itt indult a Vonatkerti Gyakorló iskola eredményes, sikeres és több évtizedes oktató-nevelő munkája, amely minden tanévben kiegészül a főiskolai hallgatók képzésével.
Igazgatóként büszke vagyok arra, hogy az itt tanító kollegáimmal együtt ma is hasonló elkötelezettséggel és elhivatottsággal, hivatástudattal teszünk eleget annak a nemes feladatnak, amelyet a nagy múltú elődeink megalapoztak, majd továbbadtak, és amelyet a tanítói képzés kapcsán a főiskola elvár tőlünk. Tesszük ezt igen magas, heti 26 kötelező óraszám mellett, mert tudjuk jól a múlt és az örökös név úgy, mint gyakorló iskola kötelez valamennyiünket.

 

 

A következő másfél óra programjához sokan-sokat tettünk azért, hogy méltón tekinthessük át az elmúlt 6 évtized történéseit, de természetesen ezt csakis a teljesség igénye nélkül tehettük, hiszen megszámlálhatatlan az érték és megannyi a felejthetetlen pillanat, amelyet az egykoron ide járó diákok, a valaha itt tanító pedagógusok, az itt dolgozó technikai személyzet, a szülők és a megannyi lelkesen támogató bajai átélt a vonatkerti iskola égisze alatt. Tiszteletem jeléül engedjék meg, hogy az első évtized nevelőtestületének névsorát felolvassam: Antal Gábor, Dobribán Tiborné, Fekete Károlyné, Gálfi József, Gaszner Istvánné, Gyapai Józsefné, Halas Lászlóné, Keresztes Gyula, Dr. Kincses Ferencné, Kiss Istvánné, Meskó Pálné, Molnár István, Müller Mária, Dr. Örkényi Miklósné, Petri Borbála, Rendes Béláné, Sárosy Józsefné, Schwalm Pálné, Wilhelm Józsefné. Ma Nekik, az utánuk következőknek és Önöknek mondunk köszönetet mindazért, amit örökségül hagytak ránk.

 

Végül engedjék meg, hogy a mai jubileumi visszaemlékező ünnepségünket Dr. Böngyik Árpádné Erzsike néni és jómagam közösen megfogalmazott gondolatával megnyissam:
A pedagógus pálya nem egy fotel, nem karosszék, amelyben megpihenhetünk, hanem egy olyan hivatás, ahol folyamatosan égnünk kell, hogy gyújthassunk.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Radnóti Miklós után Dr. Fátrai Klára, az Eötvös József Főiskola korábbi igazgatója, és Dr Cseh Béla a Gyakorló legendás igazgatója is beszélt az egybegyűlteknek, majd az ünnepi műsor következett.

 

Dr. Cseh Béla

 

Részlet a műsorból:

https://www.youtube.com/watch?v=PD9vFV16B3g&feature=youtu.be

 

Közösen énekelt az iskola:

https://www.youtube.com/watch?v=Wz1Fch4XpVw&feature=youtu.be

 

Az elmúlt hat évtized emlékeit felidéző iskolatörténeti kiállítás nyílt az iskola galériájában.

 

 

Az ehhez szükséges anyagot Gelleyné Halas Éva nyugdíjas pedagógus válogatta össze az iskola archívumából, valamint egykori és jelenlegi dolgozóktól, diákoktól, illetve szüleiktől kapott fotókból és tárgyakból.

 

 

A kiállítás megtekinthető hétfőtől péntekig 8-18 óra között 2018. december 5-ig.

 
Facebook galéria. itt
 
 
 


hozzászólok