2020. Október 25. Bianka, Blanka

Közélet

Ismerje meg a Cédrust

| 2015. Április 16. 14:57:19 | Utolsó frissítés: 6 éve

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

 

Legutóbbi ülésén egybehangzó igennel fogadta el a képviselő-testület a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi beszámolóját. Az intézmény számos szociális feladatot lát el, nemcsak bajaiaknak, hanem számos vidéki rászorulónak is segítve. Tartozik hozzá idősek otthona; pszichiátriai betegek otthona; a hajléktalan ellátáson belül nappali melegedő, népkonyha és átmeneti szállás; házi segítségnyújtás; idősek és fogyatékkal élők nappali ellátása; szociális étkeztetés és támogató szolgálat is.

 

 

 

 

 

Nem is olyan régen töltöttünk fel fényképeket Facebook-oldalunkra a Pokorny utcában készülő nappali melegedőről és népkonyháról. A Református Egyház 75 millió forintot adott erre a célra, de az egyház támogatásával valósult meg egy akadálymentes gépjármű beszerzése – mely a Támogató Szolgálat munkáját segíti -, valamint az Idősek Otthonának felszerelése új berendezési tárgyakkal és bútorokkal.

 

A Cédrus ezeken a fejlesztéseken kívül számos pályázatban is érdekelt: az Idősek Otthonának energetikai fejlesztését közel 75 milliós támogatásból és 25 millió forintos önrésszel fejezték be, szintén lezárult a Telcs Ede utcai klub felújítása egy DAOP-pályázatnak köszönhetően, és folyamatban van egy TIOP-projekt is. Ezt a 179 millió forintot az Idősek Otthonának korszerűsítésére nyerte el az egyesület. Jelentős összeg jut családi programok szervezésére és egy kisebb a krízisellátásra a hajléktalan-ellátásban.

 

 

 

Szerteágazó tevékenység a szociális ellátás területén

 

A fent említett szociális munkák közül az egyik fontos terület az idősek gondozása és ellátása. Erre szolgál az idősek otthona, ahol jelenleg nyolcvan ember él. Az év végén tizenöten várakoztak arra, hogy bejussanak az intézménybe. Bánné Kiss Erzsébet intézményigazgató a testületi ülésen is kifejezte, hogy ezen a területen még van teendője a városnak, az igazgató asszony a Baján illegálisan működő idősgondozásra és ellátásra hívta fel a városvezetők figyelmét.

 

A beszámolóban részletes adatsorokat találunk arról, hogy az otthonban lakó idősek közül ki milyen jövedelemmel rendelkezik (a többség 55 ezer forintnál többet kap havonta), de az is kiderül, hogy milyen gyakran keresik fel a bentlakókat. Sajnos van olyan gondozott is, akihez soha nem érkezik családtag. Az ellátottak felét viszont hetente vagy annál is többször látogatják.

 

A Cédrus három telephelyén folyik szociális étkeztetés (Pokorny, Telcs u., Szabadság út), a Telcs utcában és a Szabadság úton idősek nappali ellátása is. Ez utóbbi térítésmentes, az étkeztetésért viszont személyi térítési díjat kell fizetnie azoknak, akik jövedelemmel rendelkeznek. A Telcs utcában 72, a Szabadság úton 66 fővel állapodtak meg az ellátásról. Mindkét telephelyen folyamatosan túllépik a működési engedélyben meghatározott létszámot.

 

 

 

A pszichiátria betegek otthonában nyolcvanan laknak. 2014 végén tizenketten várakoztak, az évben pedig tízen haláloztak el a lakók közül. A bent lakók többsége 35 év feletti. Itt már jóval rosszabb a látogatások gyakorisága, harminckét olyan pszichiátria beteg él az otthonban, akit sosem keres fel hozzátartozója, és csupán négyükhöz járnak heti rendszerességgel.

 

Ön tud arról, hogy működik hajléktalan-ellátás a városban?

 

Sokan nem, pedig a Cédrus profiljába tartozik a hajléktalan kliensek segítése is. Erre szolgál a nappali melegedő, a népkonyha és az átmeneti szálló.  A nappali melegedő és a népkonyha általában teljes kapacitással működik, 2014-ben a melegedőben összesen 131 személy fordult meg, volt közöttük két húsz év alatti férfi, de több hetven év feletti idős is. Csupán tizenöt személynek nem volt semmilyen jövedelme, a 104 férfiből 58 végzett valamilyen munkát (bejelentett: 13 fő, közcélú foglalkoztatott: 18 fő, alkalmi munkás: 27 fő).

 

Az Átmeneti Szálló esetében rapszodikus a kihasználtság: a nyári időszakban akadnak betöltetlen, szabad helyek, a hideg időjárás beköszöntével azonban maximális létszámmal üzemel. Utaztatással, vidéken oldják meg a rászorulók lakhatását, ha a krízisidőszakban nincs szabad helyük. 2014-ben összesen 34 személy fordult meg a Szállón.

 

Negyvenhárman veszik igénybe a fogyatékosok nappali intézményét (FONI). „A FONI a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére” – áll az intézményvezető beszámolójában. A tagok közül kilencen mozgássérültek, a többiek értelmi és tanulásban akadályozottak. De van az ellátottak között látás- és hallássérült is. A megállapodással rendelkezők közül huszonegyen súlyos fogyatékosak. A FONI tagjai számos rendezvényen vesznek részt és több foglalkozásra is járnak.

 

“A támogató szolgálat a fogyatékos személyek lakókörnyezetében, lakásán lát el komplex segítő feladatokat, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez”. A Cédrus mindezeken felül végez közösségi pszichiátria ellátást, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres változatban is. Mindezekről bővebben tájékozódhat az intézmény honlapján.

hozzászólok