2021. 17. Rudolf

Közélet

Átalakult tanácsadók?

Antal Tibor | 2021. Feburár 19. 18:04:35 | Utolsó frissítés: 2 hónapja

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Az alábbi közleményt posztolta tegnap a Fidesz – KDNP bajai képviselőcsoportja a pártszövetségi helyi közösségi oldalán:

A polgármesteri tanácsadó testület nem vész el, csak átalakul.

A jelek szerint Gyurcsány módszerével, – trükkök százaival – operál a bajai városvezetés is. A 90 milliós tanácsadó testület csak papíron szűnt meg, de a tagjait tovább fizetik. Azok számára, akik figyelemmel kísérték a bajai önkormányzat működését az elmúlt évben, nem kell bemutatni a Polgármesteri Tanácsadó Testület (PTT) munkája kapcsán felvetődött kérdéseket. Már az alakuló testületi ülésen is nagy érdeklődés övezte a maximum 7 főben meghatározott tanácsadói testület felállításának okait, hiszen az előterjesztés szövege alapján olyan feladatokat láttak el, amelyre önkormányzati szinten már adottak voltak a megfelelő szakemberek, bizottságok stb. Szakértelmükre az akkori nyilatkozatok szerint azért volt nagy szükség, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, működését racionalizálják.A legnagyobb felháborodást a lakosság részéről a tanácsadó testület juttatásai generálták, sokaknak ismerősen cseng még a „90 milliós” tanácsadó testület.A PTT tagjai a testületi és bizottsági üléseken nem vettek részt, így számunkra eddig nem derült ki, hogy tulajdonképpen mi volt az a munka, amelyet elvégeztek. Mindenesetre a 2020. szeptember 24-én tartott testületi ülésen a tanácsadó testület megszüntetésre került. Ennek kapcsán a Fidesz KDNP képviselőcsoportja részéről Kámánné dr. Bari Bernadett interpellált polgármester asszonyhoz két témakörben. Egyrészt a PTT által elvégzett érdemi munkára vonatkozóan kért beszámolót, hiszen erre a munkára alapozták az önkormányzati tulajdonban lévő cégek átszervezését. Ezzel kapcsolatban azt a választ kapta, hogy a 2020 decemberében esedékes testületi ülésen számolnak majd be, mely azonban, -mint ismeretes- a veszélyhelyzet miatt elmaradt, így a beszámoló is várat még magára. A másik kérdés arra vonatkozott, hogy a korábbi PTT tagok közül van-e olyan, aki a megszűnést követően szerződéses jogviszonyt létesített az önkormányzattal, vagy bármelyik önkormányzati céggel. A 2021. február 5-én kézhez kapott válaszból kiderül: „A PTT tagjai az alábbi személyek voltak: Búcsú Lajos, Csontos Attila, Gömzsik Zita, Járai Zoltán és dr. Pittenauer Zoltán. A fent nevezett személyek közül az önkormányzatnak Búcsú Lajossal (havi bruttó 480.000 Forint megbízási díj) és Járai Zoltánnal (havi bruttó: 250.000 Forint megbízási díj) van hatályos megbízási szerződése. A Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója, Pozsgai Imre arról tájékoztatott, hogy az önkormányzati cégek közül a Baja Vagyon Zrt-nek van hatályos szerződése Gömzsik Zitával (havi bruttó 384.000 Forint összegű vállalkozói díj) és dr. Pittenauer Zoltánnal (havi bruttó 350.000 Forint megbízási díj).„ Tehát a megszüntetett tanácsadó testület korábbi 5 tagja közül 4 főnek sikerült új jogviszony létesíteni a költséghatékonyság és a racionalizáció jegyében. A bajaiak pénzéből továbbra is fizetik a tanácsadókat.A Fidesz-KDNP bajai képviselőcsoportja továbbra is határozottan elutasítja, hogy a városvezetés több tízmillió forintot fizet ki a tanácsadó testületnek! Külön felháborítónak tartjuk, hogy ezt nem átlátható módon teszi. A „trükkök százai” a 2010 előtti gyurcsányi időszakot idézik, melyből a bajaiak nem kérnek többet!

Eddig tartott a Fidesz – KDNP helyi képviselőcsoportjának közleménye. Ennek hatására megkértük az interpelláló Kámánné Dr. Bari Bernadett képviselőasszonyt, hogy juttassa el számunkra az ezzel kapcsolatos hivatalos leveleket, aminek köszönetünkre eleget is tett. Ebből kiderült, hogy a fent leírt összegek nagysága fedi a valóságot. De amire kimondottan kíváncsiak voltunk, hogy mit is tesznek ezért a volt tanácsadók?

Búcsú Lajosnak tevékeny részese volt a Sikeres Bajáért Egyesület 2019-es választási győzelmének

Búcsú Lajos korábbi alpolgármester feladatai közé tartozik:

1. A polgármester munkájának segítése

2. A képviselő – testületi, és a bizottsági döntések szakmai előkészítésében való részvétel a polgármester utasításai szerint.

3. Informatikai szakmai tanácsadás a város intézményei és gazdasági társaságainak rendszereivel kapcsolatban

4. A városi kommunikációban való részvétel a polgármester utasításai alapján.

5. Minden olyan további feladat ellátása, ami a képviselő – testületet és a polgármestert további munkájában segíti.

Járai Zoltán közlekedési szakreferens tevékenységei közé tartozik többek közt:

  1. Közlekedési kérdésekben a polgármester munkájának segítése, a testületi és bizottsági döntések előkészítése, szakmai tanácsadás. A város közlekedési koncepciójának kidolgozásában való részvétel.
  2. A város számára fontos közlekedési beruházási pályázatok figyelése.
  3. Kapcsolattartás és együttműködés Széll Péter alpolgármesterrel, és Appel László közgazdasági szakreferenssel, írásbeli beszámoló a Főépítészi Iroda vezetőjének.

Búcsú Lajos és Járai Zoltán szerződése 2024. október 31-ig szól, de ezt bármelyik fél, bármikor, indoklás nélkül írásban felmondhatja.

Gömzsik Zita szerződésben meghatározott feladatai:

  1. Baja Város 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által a Baja Vagyon Zrt-n keresztül benyújtandó kontrolling információk összeállítása, kiértékelése, követése.Ugyanezen gazdasági társaságok informatikai és egyéb nyilvántartásának ellenőrzése, kimutatások készítése.
  2. Informatikai szakmai tanácsadás a város intézményei és gazdasági társulatainak ügyviteli, és kommunikációs rendszereivel kapcsolatban.
  3. Adatkarbantartás a város érdekeltségébe tartozó elektronikus kommunikációs felületein.

Dr. Pittenauer Zoltán szerződésben meghatározott feladatai:

  1. Munkajogi tanácsadás, okiratszerkesztés, okiratok véleményezése. Vállalkozási megbízási szerződésekben kapcsolatos tanácsadás. Cégjogi tanácsadás, létesítő okiratok szerkesztése, módosítása.
  2. Társaságos belső szabályzatának felülvizsgálata, megszerkesztése. A társaságok működésével kapcsolatosan keletkezett, a megbízó részéről rendelkezésre bocsájtott dokumentumok áttekintése, véleményezése.
  3. Bírósági, hatósági eljárásokban történő jogi képviselet ellátása.

Gömzsik Zita, és Dr. Pittenauer Zoltán szerződése határozatlan időre kötötték, de bármelyik fél bármikor, indoklás nélkül írásban felmondhatja.

Forrás:Fidesz Baja és térsége facebook oldala

A Fidesz – KDNP képviselőcsoportjának posztjával kapcsolatban Nyirati Klárát is megkérdeztük. Amennyiben a polgármester asszony reagál a közleményre, természetesen tájékoztatjuk olvasóinkat.

hozzászólok