2021. 20. Fábián, Sebestyén

Közélet

A februári testületi ülés napirendje

www.bajaionkormanyzat.hu | 2018. Feburár 14. 16:56:07 | Utolsó frissítés: 3 éve

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

 

M E G H Í V Ó

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 21. (szerda) napján 9.00 órától ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom.  
Az ülés helye: Bajai Polgármesteri Hivatal Díszterem (6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet)    


NAPIREND

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
2./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és fontosabb eseményekről
Előterjesztők: Fercsák Róbert polgármester, Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármesterek
3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester

B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság
E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
G/ Jegyző

Előterjesztők: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző
4./ Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek
5./ Előterjesztés a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. és a VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. beolvadással történő egyesülésének elhatározásáról
Előterjesztő: Ferencz Kornél, az igazgatóság elnöke
6./ Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről a költségvetési évet követő három évben
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
7./ A/ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
B/ Könyvvizsgálói megállapítások az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előterjesztő: dr. Benedek József könyvvizsgáló
8./ Előterjesztés a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
9./ Előterjesztés a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 17/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
10./ Előterjesztés a Bajai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Kiss Tiborné intézményvezető
11./ A/ Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közművelődési színterek 2018. évi közművelődési munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
B/ Előterjesztés az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve elfogadásáról
Előterjesztő: Zalavári László igazgató
12./ Előterjesztés az önkormányzat által alapított és az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságokkal megkötendő támogatási szerződések jóváhagyásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
13./ Előterjesztés a Bajai Sportkör Kft.-vel megkötendő támogatási szerződésről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
14./ Előterjesztés a Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
15./ Előterjesztés a helyi nemzetiségek 2017. évi támogatásának felhasználásáról és a 2018. évi támogatásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
16./ Előterjesztés a bajai 5320/1 helyrajzi számú, 6500 Baja, Petőfi sziget 5. szám alatti ingatlan egy részének használatba adásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
17./ Előterjesztés a bajai 1359/2 helyrajzi számú ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
18./ Előterjesztés a bajai 5320/26 és 5322/2/A helyrajzi számú ingatlanokat érintő elővásárlási jog gyakorlásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
19./ Előterjesztés a „Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0078 kódszámú projekt fenntartási időszakára létrejött konzorciumi megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester
20./ Előterjesztés a polgármester szabadságának 2018. évi ütemezéséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
21./ Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések

Kelt: Baja, 2018. február 13.

Fercsák Róbert polgármester

Az előterjesztések – a zárt ülésen tárgyalandóak kivételével – megtekinthetőek a www.bajaionkormanyzat.hu honlapon, a képviselő-testületi ülések anyagai között.

 

 

 


hozzászólok