2021. 3. Kornélia

Közélet

Új utcanevek kerestetnek

www.bajaionkormanyzat.hu | 2021. Január 20. 15:40:20 | Utolsó frissítés: 1 hónapja

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

A nyíllal jelölt két leendő utca keresi nevét

FELHÍVÁS
közterületek elnevezésével kapcsolatos javaslattételre

Tisztelt Bajai Polgárok!

Baja Város Önkormányzathoz beérkezett kérelem alapján megállapításra került, hogy Baja városban az alábbi közterületek elnevezése szükséges tekintettel arra, hogy hivatalosan, a jogszabály szerinti elnevezés ezidáig még nem történt meg:

a Baja, 2940/2, valamint 2940/14 helyrajzi számú – kivett út megjelölésű, a Csalogány utcánál kialakított 17 darab építési telekkel összefüggésben a telekalakítás során létrejött – utak (lásd a felhívás mellékletében vörös nyíllal megjelölt ingatlanok), amelyekre a kérelmezőtől javaslatként érkeztek a Bodorka köz, Kárász köz, Süllő köz, valamint Csalogány köz elnevezések.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek és magánutak elnevezésének, a házszámok megállapításának, valamint az utcanévtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének szabályairól szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése alapján az elnevezéssel kapcsolatos eljárásban a jegyző a kezdeményezés indokoltsága esetén helyben szokásos módon, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete szerinti önkormányzat hivatalos honlapján felhívást tesz közzé, annak érdekében, hogy a lakosság minél szélesebb köre javaslatokkal élhessen az elnevezésre vonatkozóan.

A Rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése kimondja, hogy a közterület elnevezésénél, elnevezésének megváltoztatásánál figyelembe kell venni Baja történelmét, hagyományait, földrajzi sajátosságait. Az elnevezésnek lehetőség szerint utalnia kell a közterületnek a városon belüli elhelyezkedésére és helytörténeti vonatkozásaira. Betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevet.

A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése értelmében személyről történő elnevezés esetén a közterület nevének meg kell egyeznie a személy viselt családi és utónevével, kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik. A Rendelet 3. § (3) bekezdése kimondja, hogy a 3. § (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak abban az esetben lehet, ha a személy nem az eredeti nevén vált ismertté.
A Rendelet 3. § (4) bekezdése alapján, ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személyhez, akkor ez a közterület elnevezésében is feltüntethető.

A Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a közterület nevére bármely bajai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy a felhívásban meghatározottak szerint írásban javaslatot tehet a felhívás kifüggesztésétől számított 15 (tizenöt) napon belül.

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az említett közterület javasolt elnevezésével kapcsolatos véleményüket, javaslataikat írásban,
1.) papír alapon 2021. február 4-ig a Bajai Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Csoport 21. Irodájára (6500 Baja, Szentháromság tér 1.), dr. Dobler Dóra jogi előadó részére juttassák el, vagy
2.) elektronikus levélben legkésőbb 2021. február 4-én 24:00 óráig a dobler.dora@bajavaros.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

A javaslattétel során lakcímüket, születési dátumukat szíveskedjenek feltüntetni.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület elnevezéséről várhatóan 2021. február 25-i rendes ülésén dönt.

Baja, 2021. január 20.

dr. Papp Zoltán
jegyző

hozzászólok