2021. 17. Zsófia

Közélet

Be kell jelenteni az avarégetést

www.bajaionkormanyzat.hu | 2018. Október 04. 07:21:44 | Utolsó frissítés: 3 éve

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

 

Tisztelt Bajai Lakosok!

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza városunk belterületén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályait.

 

Belterületi égetés:

A Rendelet szerint a közterületek használatának szabályairól szóló 2/2014. (II. 3.) önkormányzati rendeletben megállapított belterületi I. övezetenide értve a belterületi I. övezet részét képező belterületi kiemelt övezetet is – kívüli ingatlanon március, április, október és november hónapban a komposztálásra alkalmatlan és a közszolgáltató részére át nem adott avar és kerti hulladék nyílttéren elégethető.

A belterületi I. övezet – amelynek területén tehát a nyílttéren történő égetés tilos – külső határai:
Szarka utca – Szeremlei utca (16-23)-(1-2) – Damjanich utca – Kálvária domb – Rókus utca – Czirfusz Ferenc utca – Csermák Mihály tér – Szegedi út 3-13-ig – Állomás tér – Bezerédj Pál utca – Szent László utca (1-2)-(33-44) – Honvéd utca (24-17)-(2-1) – Deszkás utca – Miklós utca 10-11-től a Bajcsy-Zsilinszky Endre útig – ezt követően Miklós utca folytatásában keresztezi a Kamarás-Dunát, a Március 15-e sétányt a Turisztikai Központ ingatlanának keleti határánál – Május 1. sétány a Sugovica Szállóig, itt keresztezve ismét a Kamarás-Dunát – a Kamarás-Duna város felőli partja a Szarka utcáig. Ide tartoznak még a Petőfi-sziget és a Sugovica parti strand ezen kívüli területei is.

 

Az égetés során az alábbi szabályokat kell betartani:

 

Az égetés megkezdése előtt annak tényét, pontos helyszínét, időpontját igazoltan be kell jelenteni az illetékes katasztrófavédelmi hatóságnak, továbbá az égetés megkezdése előtt a kerti hulladékot szikkasztani, szárítani kell.

Az égetés kizárólag szélcsendes időben végezhető. Az égés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

A kerti hulladék elégetése folyamatosan, kis adagokban végezhető. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz eloltható, ill. a terjedése megakadályozható.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.

Az égetést azonnal be kell fejezni, amennyiben az égetés során annak valamely hatását (pl. hőterhelés, füst-, pernyeképződés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, valamint a füstölést teljes mértékben meg kell szüntetni.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 22/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének 8. § (1)-(2) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek:

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg és 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki az avar vagy kerti hulladék nyílttéri égetésének megkezdése előtt annak tényét, pontos helyszínét, időpontját a katasztrófavédelmi hatóságnak (Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25.) előzetesen nem jelenti be.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg és természetes személy esetén 200.000 Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 500.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki

a) a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben megállapított belterületi I. övezetben – ide értve a belterületi I. övezet részét képező belterületi kiemelt övezetet is – nyílttéren avart vagy kerti hulladékot éget,
b) a március, április, október vagy november hónapok kivételével a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben megállapított belterületi I. övezeten kívül Baja belterületén, nyílttéren avart vagy kerti hulladékot éget.

A külterületi égetés szabályai (ezek országosan egységes szabályok, nem önkormányzati rendelet szabályozza azokat):

Az irányított égetés folytatása a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.

Az engedélyhez szükséges kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz (Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 6500 Baja, Tóth Kálmán utca 25.).

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat többek között a tűzoltóságon, a polgármesteri hivatalban és a bacs.katasztrofavédelem.hu oldalon.

Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiek maradéktalan megtartására.

 

Baja, 2018. október 3.

dr. Papp Zoltán
jegyző

 

 

 


hozzászólok