2021. 21. Ágnes

Közélet

A novemberi testületi ülés napirendje

www.bajaionkormanyzat.hu | 2018. November 21. 20:00:36 | Utolsó frissítés: 2 éve

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

 

M E G H Í V Ó

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 29. napján (csütörtökön) 9:00 órától
ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Bajai Polgármesteri Hivatal Díszterem (6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet)    

NAPIREND

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

2./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és fontosabb eseményekről
Előterjesztők: Fercsák Róbert polgármester, Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármesterek

3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester
B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság
E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
G/ Jegyző
Előterjesztők: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző

4./ Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek

5./ Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programra pályázó tanuló támogatásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

6./ Előterjesztés gyermekétkeztetés térítési díjak módosításáról
Előterjesztő: Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető

7./ Előterjesztés a temetkezésről és a köztemető használatának rendjéről szóló 21/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

8./ Előterjesztés a Bajai Temetkezési Kft. 2018. évi támogatási szerződésének 2. számú módosításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

9./ Előterjesztés a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi támogatási szerződésének 2. számú módosításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

10./ Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (2) bekezdése alapján tett – javaslatáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

11./ Előterjesztés az illancsi kistáj csillagpark minősítésének támogatásáról
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester

12./ Előterjesztés Baja Város Önkormányzat által a CLLD Bajai Helyi Közösséghez (HACS) benyújtott pályázatának utólagos jóváhagyásáról
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester

13./ Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések

Az előterjesztések – a zárt ülésen tárgyalandóak kivételével – megtekinthetőek a www.bajaionkormanyzat.hu honlapon a képviselő-testületi ülések anyagai között.
Kelt: Baja, 2018. november 21.
 
Fercsák Róbert
polgármester
 
 
 
 
 


hozzászólok