2020. November 23. Kelemen, Klementina

Közélet

A decemberi testületi ülés napirendje

www.bajaionkormanyzat.hu | 2018. December 08. 09:41:18 | Utolsó frissítés: 2 éve

Gyorsan szeretnél értesülni a Sugópart híreiről? Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

 

 

M E G H Í V Ó

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. december 13. napján (csütörtökön) 9:00 órától
ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Bajai Polgármesteri Hivatal Díszterem (6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet)

NAPIREND

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

2./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és fontosabb eseményekről
Előterjesztők: Fercsák Róbert polgármester, Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármesterek

3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester
B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság
E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
G/ Jegyző
Előterjesztők: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző

4./ Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek

5./ Előterjesztés a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek az FBH-NP Nonprofit Kft.-be történő beolvadásával összefüggően elkészített 2018. szeptember 30. fordulónapi beszámolójának elfogadásáról, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak jóváhagyásáról
Előterjesztő: Agatics Roland, az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyvezetője

6./ Előterjesztés az Ady Endre Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról és a könyvtárigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

7./ Előterjesztés a Türr István Múzeum és Baja Város Önkormányzat álláshelyei felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

8./ Előterjesztés a 2019. évi járási startmunka programok indításához szükséges támogatási kérelmek benyújtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

9./ Előterjesztés az időskorú személyek szociális támogatásáról szóló 41/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

10./ Előterjesztés a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester

11./ Előterjesztés Baja Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi  Bizottság (VKB) 2018. december 10-i ülésén tárgyalja a Környezetvédelmi Programot, amely ezt követően kerülhet a képviselő-testület elé előterjesztésre

12./ Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

13./ Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester

14./ Előterjesztés a Bajai Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán helyiségrész használatára megkötött megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

15./ Előterjesztés támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

16./ Beszámoló az egyházi, civil, szociális és karitatív ügyek tanácsnokának az elmúlt egy éves időszakban végzett tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Zöld László Csabáné tanácsnok

17./ Beszámoló a kulturális, köznevelési, ifjúsági, sport és nemzetiségi ügyek tanácsnokának az elmúlt egy éves időszakban végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Dancsa Bálint tanácsnok

18./ Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző

19./ Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének megállapításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

20./ Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések

Az előterjesztések – a zárt ülésen tárgyalandóak kivételével – megtekinthetőek a www.bajaionkormanyzat.hu honlapon a képviselő-testületi ülések anyagai között.

Kelt: Baja, 2018. december 5.

 
Fercsák Róbert
polgármester
 
 
 


hozzászólok